Napisz do nas
 
Porozmawiaj z doradcą
801 011 086
 

Zebrania Grup Członkowskich Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego  na podstawie §37 ust.5 Statutu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, oraz Uchwały Rady Nadzorczej Banku nr 04/2016/1/08  z dnia  8 kwietnia  2016 roku, zwołuje zebrania Grup Członkowskich:
Dnia 23 maj 2016 roku  (tj. poniedziałek), o godzinie 16.00, sala narad Cenrali Banku w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56.
Dnia 24 maja 2016 roku  (tj. wtorek), o godzinie 16.00, sala Filii Banku w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 178.
Dnia 25 maja 2016 roku  (tj. wtorek), o godzinie 18.00, sala Filii Banku w Krempachach, ul. Długa 2.

zobacz więcej »

Tatrzański Bank Spółdzielczy sponsorem XI Zjazdu Gminnego Związku OSP

W dniu 24 kwietnia w remizie OSP Czarna Góra odbył się  XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP  w Bukowinie Tatrzańskiej. Na Zjazd przybyli delegaci-druhowie z okolicznych jednostek OSP aby wybrać nowe gminne władze OSP. W spotkaniu udział brali znamienici goście w tym nadbrygadier (generał) Państwowej Straży Pożarnej -Józef Galica pochodzący z Bukowiny Tatrzańskiej.  Nowo wybranym władzom serdecznie gratulujemy a wszystkim druhom OSP dziękujemy za ich dotychczasową odpowiedzialną pracę !

zobacz więcej »

Zaproszenie do składania ofert przetargowych !!!

Zarząd Tatrzańskiego  Banku Spółdzielczego działając w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa budynku bankowego”  w trybie zapytania o cenę.

Zakres prac koniecznych do wykonania zawiera Przedmiar Robót, który można odebrać w formie elektronicznej  osobiście lub przesłany na wskazany przez Oferenta adres mailowy.


zobacz więcej »
Wydrukowane z: http://www.tatrzanskibs.pl/